Wikithon Partisipasi Publik 2

Engken Carane Menahin Kebijakan Gering Agung COVID-19 di Bali?

13 Juli – 3 Agustus 2021 

Ragane madué idé?
Ngiring unggahang idé druené!
1. Klik driki mangda ngranjing ring laman Wikithon, raris klik [Makarya Entri Wikithon]. Jantenang dumun sampun log-in. Klik driki pradé wénten pikobet makarya akun/log-in.
2. Wewehin foto pinaka sampul. Klik driki pradé wénten pikobet ngaplud foto.
3. Wewehin sasuratan (idé) druéné ring kolom Déskripsi. Paling akéh 300 kruna. Nganggén basa Bali (dados basa Bali andap/kepara).
4. Dagingin peséngan miwah akun média sosial ragané ring kolom Media Sosial. Conto: I Made Agus_@madeagus123(IG)
5. Dagingin wastan sekolah, organisasi utawi wewidangan druene ring kolom Genah.
6. Sampunang lali klik “Simpan Halaman” raris klik [Berpartisipasi dalam Wikithon]
7. Jayanti pacang kasobiahang ring media sosial BASAbali Wiki
 
Total péris yutaan rupiah, piala, miwah sertifikat sampun nyantosang!

Matur suksma majeng ring Fondation Botnar tur angga sponsor sane sampun nyokong parikrama puniki!

RAHAJENG RING PARA JAYANTI!

Juara 1

I Gusti Made Dananjaya

Juara 2

Ni Luh Putu Dian Sawitri

Juara 3

Ni Luh Putu Mustika Praptiwi

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *