Wikithon Partisipasi Publik

TANTANGAN NYANGGRA RAHINA KEMERDÉKAAN

[NULIS CAPTION ANGGÉN KARIKATUR BASABALI WIKI]

9 – 27 Agustus 2022

Tulis

Unggah

Margiang tata cara ring sor!

Lomba puniki dados kasarengin praragan utawi kelompok (pinih akéh 3 diri).

 • Siagayang caption mabasa Bali (dados basa Bali lumrah) pinih akéh 50 – 80 kruna sané nénten madaging plagiarisme.
 • Durus unggahang karya ragané ring website! Klik (driki) mangda ngranjing ring laman Wikithon, tur klik [Makarya Entri Wikithon].
 • Jantenang dumun ragané sampun log-in. Klik (driki) pradé wénten pikobet makarya akun/log-in. Raris jangkepin kolom sané wénten, sakadi:
  1. Murda (dagingin judul sané kreatif nganggén basa Bali)
  2. Potrék (pacang dados sampul/thumbnail karya). Unggahang potrékan ragané/swafoto makta ilustrasi karikatur saking BASAbali Wiki. Klik driki anggén nyingakin karikatur tur wénten imba foto sampul/thumbnail karya. Yéning nénten kayun nganggén foto ragané/swafoto pinaka thumbnail, dados ngunggahang foto lianan sané maiketan ring petitis kemerdékaan pinaka thumbnail karya ragané;
  3. Dagingin kolom Deskripsi antuk caption sané sampun kasurat;
  4. Dagingin pesengan ragané ring kolom “Kontributor” (yéning nénten kayun nganggén pesengan asli, dados nganggén pesengan samaran);
  5. Ketik asal organisasi, sekolah, utawi kampus ragané ring kolom “Organisasi/Sekolah”
  6. Klik kolom Topik tur pilih “Ngisi  Kemerdekaan”;
  7. Tulis cutetan indik karya druéné ring kolom “Summary”;
  8. Sampunang lali klik “Simpan Halaman” raris klik kotak mawarna barak [Berpartisipasi dalam Wikithon]!;

Durus klik (driki) mangda polih pramana patra pamilet lomba

 • Sampunang lali vote miwah sobiahang karya druéné mangda molihang jayanti favorit taler suratang panampén druéné mangda dados panampén sané pinih becik. Pinaka catetan, jayanti favorit ring wikithon sané sampun lintang, nénten pacang kasarengin ring panureksan jayanti favorit salanturnyané. 

  Klik driki anggén nyingakin tata cara voting tur mapanampén ring entri Wikithon!

Jayanti pacang kasobiahang ring akun media sosial BASAbali Wiki

Peris yutaan rupiah, piala, tur pramana patra sampun nyantosang!

Para Angga Panuréksa

Gusti Ngurah Kama Wijaya, S.T., M.Si.

Kepala Seksi Pengembangan Pengelolaan dan Layanan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Jango Paramartha

Kartunis Bali - Bog-Bog Magazine

I G A Agung Inda Trimafo Yudha

Keturunan Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *