Lomba Macecimpedan BASABali Wiki

Om Suastiasu,
Punapi gatra semeton?

Mangkin BASABali WIKI medue lomba macecimpedan sane maprakanti sareng Paguyuban Duta Bahasa Provisnsi Bali.

Ngiring sareng sami rereh artos Basa Bali saking petunjuk nyerorod lan nyelegadang ring gambar! Semeton sane cawisanne patut lan jangkep pacang ngemolihang hadiah menarik saking BASABali WIKI lan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali.

Tata carane inggih punika:

  1. Durusang sarengin lan Like akun Facebook BASABali WIKI
  2. Durusang kirim cawisan druene ring pesan langsung ka akun BASABali Wiki
  3. Surat (utawi mention) 2 semeton druene ring kolom komentar
  4. Durusang kirim cawisan druene sedurung 28 April 2018

Yaning kayun ngiring cingakin tur rereh artos ipun ring Kamus BASABali Wiki Puniki, sira unting wenten cawisane drika.

Jajaran TekaTeki WIKIBasa Bali sane Kapertama

Jajaran TekaTeki WIKIBasa Bali sane Kapertama

Pitaken-pitaken ring Swayembara TekaTeki WIKIBasa Bali sane Kapertama

Pitaken-pitaken ring Swayembara TekaTeki WIKIBasa Bali sane Kapertama