Rahajeng Rahina Saraswati

Puniki wantah program ngawerdiang Basa Bali, Basa Indonesialan basa sane tiosan sane wenten ring jagate, rikala mautsaha ngwangun budaya mangda basa Ibu prasida nglimbak sinarengan ring panglimbak basa nasional miwah basa internasional sane lianan. Indik monokultural nenten prasida kadadosang dasar. Iraga patut ngawerdiang basa-basa sane wenten ring sajebag jagate pateh sakadi ngawerdiang sarwa prani sadaging[…]