Numbas Piranti Lunak

Piranti lunak puniki sampun wenten wangun daring (akses website) tur dados kaanggen ring MAC OS miwah PC. Uningayang yening pacang nganggen versi basa Inggris utawi basa Indonesia. Pangargan sane katurang indik piranti puniki: Gratis majeng organisasi non-profit, komunitas/sekaa, sekolah anggen srana paplajahan (Nunas mangda nganggen pangarga individu yening pacang kanggen pribadi). Individu miwah perusahaan (USD 25.00). Ida Dane dados ngaturang punia (sukarela). Jinah sane ngranjing pacang kaanggen ngwantu mahasiswa ring Bali nganggen materi puniki pinaka srana paplajahan ring sekolah-sekolah menengah (BASAbali makarya sareng 12 sekolah sane ngajahin sawatara 480 sisya sekolah menengah, sane kaanggen naur penyalinan DVD sane pacang katurang ring sekolah, anggen nyumawisang tenaga teknis pendukung, ngwewehin modul tur nglimbakang piranti. Indik panauran piranti Pembelajaran Bahasa Bali miwah tutorial Aksara, sederhananyane milih siki tur nagingin formulir ring sor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.