#JegRekamGen

jegrekamgen 1jegrekamgen 2

Idup madampingan saling asah asih asuh tekén anak ane malénan agama, adat lan budaya mula saja ada.

Engkén jani carané baan nyobiahang tekén parajanané unduké ento?

Nah, ené suba galahné!

Sobiahang sakancan ané melah di acara nénénan.

Pamilet tuah perlu ngirim vidéo manut tekén tema/murdan acara (paling makelo 2 menit). Rebut adiahné !

Total adiahné : 16 juta rupiah !!!

Wates : 14 Desember 2020

Info ané jangkep alih di média sosial BASAbali Wiki!