Default title

[September 2020 – BASAbali Mikelingin 116 Warsa Puputan Badung]

Menawi sameton pacang maosang yening Puputan Badung punika wantah wastan silih tunggil lapangan sane kasub ring kota Denpasar. Nenten ja iwang, sane mangkin Puputan Badung punika dados wastan monumen sane magenah ring wewidangan Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat. Sakewanten, sampun ke Ida Dane uning ring kapurwan Puputan Badung punika ngantos kawangun tugu monumen pinaka pangeling-eling  kapurwan yuda ageng ring Bali punika?

>>Kapurwan Puputan Badung

Yudane puniki daweg tanggal 20 September 1904, 116 warsa sane lintang. Yudane puniki kakawitin saking pikobet sane mawit saking kawentenan kapal sane karem duk tanggal 27 Mei 1904. Sapunapi yuda miwah kapal sane karem puniki mapaiketan? Kapal puniki mawasta Sri Kumala sane mabendera Belanda tur kadruenang olih Kwee Tekjiang. Kapal puniki karem ring pasisi Sanur sane kantun ring wewidangan panegaran Badung daweg punika. Purwa gama sane wenten daweg punika nyumpuang yening raja dados ngambil daging kapal sane karem ring wewidangan druene (Hukum Tawan Karang). Sakewanten, duk warsa 1849 purwa gama punika kaicalang tur kagentosin antuk sasanan raja mangda nyaga tur ngromromin kapal sane karem kalih daging ipune (Perjanjian Kuta 1849).

Puniki raris dados pikobet duaning kapal Sri Kumala nenten prasida kaslametang. Punika mawinan silih tunggil panglisir Sanur daweg punika, Ida Bagus Ngurah nitahang panjak Idane mangda mongkar tur nampi rongsokan kapale punika ring desa Beaung. Panadosne, sane nruenang kapale punika matur ring Residen Bali (J.Eschbach) tur nyengguh yening kapalne kajarag olih krama Sanur. Punika raris sane ngametuang pikobet pantaraning panegaran Badung, sane nruenang kapal tur Belanda.

Raja Badunge kasengguh sampun nglinyokin pararem sane sampun wenten tur nglaporang indike punika ring Belanda. Sakewanten wénten sané ganjih daweg Kwee Tekjiang ngaturang indik jinah ipuné sané ical 7.500 gulden santukan kasengguh kajarag olih krama Sanur. Sakewanten bendéga miwah panjak kapalé sané tiosan prasida nylametang barang miwah arta druéné. Sesampune kaselehin malih olih Belanda, raris kaputus yéning panegaran Badunge nénten ja linyok ring pararem Kuta, sakéwanten sampun lipi ngromromin kapal Sri Kumala ngantos wenten sané nyarag.

 

J. Eschbach raris makta pikobet punika ka Majelis Kerta (badan peradilan panegaran Badung) sane ngametuang pikolih mangda raja Badung naur panempuh 7.500 gulden. Dewan Hindia Belanda ring Batavia polih ngélingang mangda nénten ngampahang pikobet indik Sri Kumala puniki, taler nakeh yéning panempuh sané katunas majeng panegaran Badung punika kalintang tan padasar.

Sakewantén Gubernur Jenderal Van Heutsz nénten nampi panampén saking Dewan Hindia, tur nganutin panampén saking J. Eschbach mangda nuntut panempuh majeng raja Badung (I Gusti Ngurah Made Agung). Kocapan parilaksana Van Heutsz punika pinaka silih tunggil utsaha ngelarang wiwara pantaraning pamrintah Hindia Belanda sareng panegaran Badung.

>> Wenten makudang-kudang genah utawi wewidangan sane mapaiketan indik kapurwan puniki :