Indik

Pateh sakadi spesies sane sayan nuju punah, panguntat kawentenan basa punika nenten ja sapatutne nyantos akidik sane matuuh tur raris kaupapira (makarya rekaman dokumentasi saking penutur pinih untat). Sakewanten, iraga patut ngawentenang utsaha nglestariang anggen ngawerdiang makudang-kudang palemahan pinaka genah basa minoritas punika nglimbak. Sasuduknyane, nganggen piranti kabudayaan, politik, punika taler ekonomi kanggen nyelametang basa tur gelis kakaawitin. Titiang makasami wantah kolaborasi utawi sekaa saking pupulan pakar linguistik, antropolog, sisya miwah parajana saking Bali miwah dura Bali, sane sareng-sareng mautsaha ngajegang basa Bali mangda stata werdhi tur kukuh.