Super Hero

52601813_309191413133825_7608399934819139584_n

Ida dane sareng sami, BASAbali Wiki jagi ngaréka gambar anak istri super hero ring Bali, sane jagi katur ring semeton sami! Santukan punika, yening ida dane seneng antuk super hero anak istri Bali, super hero sakadi napi sane medal kapertama ring kayun ida dane?

@BASAbali