Pitaken-pitaken ring Swayembara TekaTeki WIKIBasa Bali sane Kapertama

Lomba Macecimpedan BASABali Wiki

Om Suastiasu, Punapi gatra semeton? Mangkin BASABali WIKI medue lomba macecimpedan sane maprakanti sareng Paguyuban Duta Bahasa Provisnsi Bali. Ngiring sareng sami rereh artos Basa Bali saking petunjuk nyerorod lan nyelegadang ring gambar! Semeton sane cawisanne patut lan jangkep pacang ngemolihang hadiah menarik saking BASABali WIKI lan Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Tata carane inggih[…]

Happy Sarasvati’s Day

This program celebrates Balinese, Indonesian and all of the world’s languages as we move into a culture where mother tongues can thrive — and be nourished — along with national and international ones. Monocultures of any type are not sustainable. We need to manage the world’s languages in a holistic and sustainable way just as[…]